Startsida
Göm inte handkontrollerna!!!
Produkter
Download
Företaget
Kontakta oss
Rekommenderade länkar
Site Map
Program
Tipsa en kompis
e-mail me

 

Dataspel har funnits mer än 25 år och växer stadigt i användning. Mängder av studier har gjorts för att visa hur dataspelsanvändning påverkar människan. Många av studierna är entydiga i sitt resultat och visar att extremt hög dos av dataspelande har skadlig inverkan på individen.

Dataspel kan dock befrämja vissa färdigheter, t.ex förbättra språkkunskaper, ökad reaktionsförmåga, höjd analysförmåga etc.Spelande i s.k. klaner eller gillen kan vara ett sätt att umgås för personer som annars har svårt att skapa kontakt på annat sätt.

 

De negativa konsekvenserna är av fysisk, mental och social karaktär. Ofta hamnar dataspelaren i en spiral där konsekvenserna gör det ännu lättare att bli motiverad till att spela.

 

Läs om XRools programprodukt…

Mycket stillasittande, ofta i oergonomiska stolar, ger en sämre fysisk kondition. Syreupptagningsförmågan minskar, vilket resulterar i trötthet och koncentrationssvårigheter. Att sporta blir ”jobbigt”. Dataspelet blir den naturliga ersättaren där man kan uppnå adrenalinhöjning utan att utsätta sig för fysisk ansträngning.

 

Den som spelar mycket drabbas ofta av spelberoende som gör att andra intressen och plikter blir åsidosatta. Vanligt är att detta leder till dåliga studieresultat eller att arbete blir lidande.

 

Dataspelen bygger på att prestera och belöna. Att spela dataspel blir ett sätt att kompensera sina dåliga prestationer med de vinster, erövringar och nivåhöjningar man åstadkommer i spelet.

 

Minskad kontakt med vänner och familj gör att man inte utvecklar gemensamma intressen. Vänner försvinner gradvis och de som finns kvar har, även de, ett uttalat spelintresse. Ensidigt intresse är en dålig grogrund för nya erfarenheter och lärdomar. Den unga individen behöver detta för att kontinuerligt utvecklas som person.

Att ensidigt censurera och förbjuda dataspel är dock ingen bra väg att gå för att komma till rätta med problemen. De som utvecklat ett starkt beroende kan ofta bli aggressiva och få raseriutbrott när spelmöjligheten tas ifrån dem. Det förbjudna blir än mer lockande.

 

Att succesivt minska den dagliga dosen spelande och ersätta den med andra aktiviteter är en lämpligare metod att komma ur den nedåtgående spiralen.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
|Startsida| |Göm inte handkontrollerna!!!| |Produkter| |Download| |Företaget| |Kontakta oss| |Rekommenderade länkar| |Site Map| |Program| |Tipsa en kompis|